Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
11 16/06/2022 Kế hoạch,
12 16/06/2022
Số: 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 30/01/2020 THÔNG TƯ Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
00 22/12/2019
Số: 20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Số: 14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
Số: 56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 NGHỊ ĐỊNH Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên