TỔ CHỨC LỄ RA TRƯỜNG VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHÂN HS HTCTTH NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 25 tháng 5 năm  2021 trường TH Nguyễn Văn Trỗi đã tổ chức lễ ra trường cho học sinh lớp 5 khóa học 2016 – 2021 và trao 127 giấy chứng nhận HTCTTH cho các em .