Thành tích nhà trường

    

  Với sự nỗ lực của thầy và trò, nhiều năm liền trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã đạt được nhiều thành tích: tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc, Bằng khen của UBND tỉnh, UBND huyện, nhiều giáo viên đạt giáo viên dạy  giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh qua các hội thi.

 CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

 

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định
Năm  2014 Chi bộ trong sạch vững mạnh

 

  Đảng  ủy tặng giấy  khen tập thể Chi  bộ Đảng trong sạch vững mạnh theo quyết định số 06 QĐ/ĐU ngày 15/01/2015

 

Năm 2015 Chi bộ trong sạch vững mạnh Đảng  ủy tặng giấy  khen tập thể Chi  bộ Đảng trong sạch vững mạnh theo quyết định số : 06  QĐ/ĐU ngày : 17/01/2016
Năm 2016 Chi bộ trong sạch vững mạnh  

Huyện ủy tặng giấy  khen tập thể Chi  bộ Đảng trong sạch vững mạnh  5 năm liền theo quyết định số : 07  QĐ/HU ngày : 6/3/2017

Năm học 2014-2015 Tập thể Lao động xuất sắc   UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định  số 2497, ngày 27/9/2015

 

Năm học 2016-2017 Tập thể Lao động xuất sắc Đề nghị UBND tỉnh Đăk Lăk công nhận danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc”

 

  1. Hình thức khen thưởng:

 

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định.
Năm học

2014-2015

Bằng  khen

 

  UBND tỉnh tặng Bằng khen  Quyết định  số 2497, ngày 27/9/2015
Năm học

2016-2017

Giấy khen

 

Đề nghị UBND huyện CưMgar tặng giấy khen