Học sinh nhảy điệu cha cha cha

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi nhảy điệu nhảy “cha cha cha” thay cho bài thể dục giữa giờ.