Giới thiệu

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

– Địa chỉ: Thôn Hiệp Thành – Xã Quảng Hiệp – CưMgar – ĐakLak

 – Email: nguyenvantroi1@gmail.com

– Trường thành lập năm 1998

– Năm học 2017- 2018 trường có: 31 lớp tổng số 802 học sinh

– Số giáo viên 54 người, 68% đạt trình độ đại học, cao đẳng

– Trường có 03 điểm trường

+ 01 điểm trường chính

+ 02 điểm trường phụ

– Năm 2009, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi được công nhận  trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I theo QĐ số 2024 ngày 03 tháng 8 năm 2009.

– Năm 2015 Trường được đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 qua báo cáo của Đoàn đánh giá ngoài và theo quyết định số 34/QĐ-SGDĐT.