Giáo viên cùng các em học sinh tham gia lao động và trồng cây

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 18.5 toàn thể học sinh và giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi tham gia lao động vệ sinh trường học và trồng cây xanh.