DANH MỤC CHỌN SÁCH LỚP 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

(Phụ lục 3) mẫu phiếu dành cho nhà trường tổng hợp
PHÒNG GDĐT CưMgar CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỔNG HỢP DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1, NĂM HỌC 2021-2022 ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN
CV 625/SGDĐT-GDTH-GDMN
TT Bộ sách Tên Sách Tác giả Phiếu bầu chọn
1 Kết nối tri thức với cuộc sống Tiếng Việt 1 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm. 14/14
2 Kết nối tri thức với cuộc sống Toán 1 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh. 14/14
3 Kết nối tri thức với cuộc sống Đạo đức 1 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga. 14/14
4 Kết nối tri thức với cuộc sống Tự nhiên và Xã hội 1 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh. 14/14
5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. 14/14
6 Kết nối tri thức với cuộc sống Âm nhạc 1 Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên) Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 14/14
7 Kết nối tri thức với cuộc sống Hoạt động trải nghiệm 1 Bùi Sỹ Tụng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị Thu. 14/14
8  Chân trời sáng tạo Mĩ thuật 1 Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như. 14/14
9 Sách Tiếng Anh lớp 1 Tiếng Anh 1 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Lương Quỳnh Trang. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 14/14
Quảng Hiệp, ngày   17 tháng  5 năm 2021
Hiệu trưởng
Các thành viên tham gia lựa chọn:
STT Họ tên chức vụ chữ ký
1 Lê Xuân Luyện Hiệu trưởng
2 Trần Thị Anh Đào Phó HT
3  Đặng Thị Minh Châu KT
4   Phùng Thị Kiều Oanh KT
5  Đinh Thị Thống KT
6 Lý Thị Hường KT
7 Lê Văn Đường KT
8 Nguyễn Thị Hương KT
9 Lê Thị Hiền Giáo viên
10 Nguyễn Đình Thiên Thanh Giáo viên
11 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên
12 Nguyễn  Thị Nhung
13 Nguyễn Thị Thanh Nhiên Giáo viên
14  Nguyễn Thị Bạch Tuyết Trưởng BĐD PHHS