Kiểm định chất lượng

Kiểm định chất lượng

Lượt xem:

...
Quyết định thành lập hội đồng lựa chọn sách GK 2020 – 2021

Quyết định thành lập hội đồng lựa chọn sách GK 2020 – 2021

Lượt xem:

...
Đôi nét giới thiệu về Chi đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

Đôi nét giới thiệu về Chi đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

Lượt xem:

Chi đoàn trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Trực thuộc Đoàn TNCS xã Quảng Hiệp – CưM’gar – ĐăkLăk Số lượng đoàn viên: 14 Số lượng Ban chấp hành Chi đoàn: 03 Danh sách Ban chấp hành: Nguyễn Thị Nết    – Bí thư Võ Thị Miền    – Phó bí thư Hoàng Thị Long   –  Ủy viên Chi đoàn trường TH Nguyễn Văn Trỗi – Tiếp bước truyền thống Đoàn Chi đoàn... ...
Thi đua khen thưởng năm học 2016 – 2017

Thi đua khen thưởng năm học 2016 – 2017

Lượt xem:

Danh sách giáo viên khen thưởng năm học 2016 – 2017 ...
Chi bộ

Chi bộ

Lượt xem:

...
Chi bộ Đảng trường TH Nguyễn Văn Trỗi

Chi bộ Đảng trường TH Nguyễn Văn Trỗi

Lượt xem:

...