BIÊN BẢN  GÓP Ý LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

BIÊN BẢN GÓP Ý LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

Lượt xem:

    PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯMGAR TRƯỜNGTH NGUYỄN VĂN TRỖI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                     Quảng Hiệp, ngày 19 tháng 3 năm 2021 BIÊN BẢN  GÓP Ý LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 CHƯƠNG TRÌNH GDPH 2018 CHO NĂM HỌC 2020- 2021 Thời gian, địa điểm: Thời gian: 8giờ 30 phút ngày 19 tháng 3 năm... ...
BIÊN BẢN GÓP Ý LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

BIÊN BẢN GÓP Ý LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

Lượt xem:

       PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR TRƯỜNGTH NGUYỄN VĂN TRỖI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hanh phúc                                                                                       Quảng Hiệp, ngày 22 tháng 3 năm 2021 BIÊN BẢN GÓP Ý LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 CHƯƠNG TRÌNH GDPH 2018 CHO NĂM HỌC 2021 – 2022 Thời gian, địa điểm Thời gian: 7 giờ 45phút ngày 22 tháng 3 năm 2021... ...
LỄ TRAO TẶNG BỒN NƯỚC INNOX CHO HỌC SINH

LỄ TRAO TẶNG BỒN NƯỚC INNOX CHO HỌC SINH

Lượt xem:

Vào lúc 9h ngày 2 tháng 1 năm 2022 đoàn thanh niên công an huyện Cư M’gar trao tặng trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 1 bồn nước innox để chứa nước sinh hoạt cho học sinh.Trong buổi lễ trao tặng có sự tham gia của đại diện Đoàn thanh niên công an Huyện Cư M’gar, Đoàn xã Quảng Hiệp, Ban giám hiệu cùng chi Đoàn Tiểu học Nguyễn... ...
Kiểm định chất lượng

Kiểm định chất lượng

Lượt xem:

...
Quyết định thành lập hội đồng lựa chọn sách GK 2020 – 2021

Quyết định thành lập hội đồng lựa chọn sách GK 2020 – 2021

Lượt xem:

...
Đôi nét giới thiệu về Chi đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

Đôi nét giới thiệu về Chi đoàn Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

Lượt xem:

Chi đoàn trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Trực thuộc Đoàn TNCS xã Quảng Hiệp – CưM’gar – ĐăkLăk Số lượng đoàn viên: 14 Số lượng Ban chấp hành Chi đoàn: 03 Danh sách Ban chấp hành: Nguyễn Thị Nết    – Bí thư Võ Thị Miền    – Phó bí thư Hoàng Thị Long   –  Ủy viên Chi đoàn trường TH Nguyễn Văn Trỗi – Tiếp bước truyền thống Đoàn Chi đoàn... ...
Thi đua khen thưởng năm học 2016 – 2017

Thi đua khen thưởng năm học 2016 – 2017

Lượt xem:

Danh sách giáo viên khen thưởng năm học 2016 – 2017 ...
Chi bộ

Chi bộ

Lượt xem:

...
Chi bộ Đảng trường TH Nguyễn Văn Trỗi

Chi bộ Đảng trường TH Nguyễn Văn Trỗi

Lượt xem:

...